crkva sv. Nikole

Crkva sv. Nikole

Jedina nova crkva podignuta u Dubašnici u zadnjih 100 godina i prvi sakralni objekt  sagrađen u Malinskoj.

Ideja je krenula od zavjeta Antona Maškulina – vlasnika jedrenjaka koji je blizu Venecije doživio olujno nevrijeme, krajem 19. st. Usred oluje, kad se činilo da nema spasa, Anton je okupio posadu, zapalio lumin i zavapio sv. Nikoli i Mariji. U zadnji tren naišao je veći brod koji ih je ukrcao, dok su jedrenjak prepustili oluji. Idućeg su dana pronašli jedrenjak neoštećen, a u kabini je još uvijek gorio lumin. Potaknut ovim čudesnim događajem Anton Maškulin se zavjetovao u Malinskoj sagraditi crkvu sv. Nikoli. O ovom se zavjetu često pričalo.

Dubašljanski iseljenici koji su otplovili u novi svijet, također su, početkom 20. st. odlučili sagraditi kapelu sv. Nikoli u Malinskoj. Godine 1906. kupili su kip sv. Nikole za tu kapelu, te je on privremeno smješten u župnu crkvu (no i ostao je do dan danas). Nažalost brojne negativne okolnosti priječile su ostvarenje tog plana.       

Veliki je doprinos gradnji dao svećenik Anton Barbiš, rođeni Malinskar, svojim upornim angažmanom. Neumorno je upućivao pisma na razne adrese, već od 1994. g., te je zagovarao gradnju kod civilnih i crkvenih vlasti. Inicijativu je preuzeo i tadašnji župnik Ivan Brusić, te se je 1996. počelo sa sustavnim radom na projektu.

Na blagdan sv. Nikole 2000. g. biskup Valter Župan blagoslovio je crkvu i posvetio oltar.

Crkva s dvoranom je ukupne površine 270 m2. Ima zvonik visok 15 m s jednim zvonom. Nad ulazom se nalazi galerija – kor, do kojeg se penje spiralnim stubištem. Predvorje crkve i dvorane je natkriveno. Na lijevom zidu crkve su široka vrata koja odvajaju prostor crkve i dvorane. Ona se mogu potpuno otvoriti kako bi se dobio veći prostor.

U prezbiteriju je kameni oltar na kojem je reljef Isusa i apostola, djelo kipara Dragana Kwiatkowskog. S lijeve strane oltara je kip sv. Nikole, djelo istog kipara. Na desnoj strani je kip Majke Božje, iz 16. – 17. st. Nekada se taj kip nalazio u niši, na pročelju župne crkve. Nad oltarom prevladava viseći, tzv. „franjevački“ križ, slikara Mata Ljubičića. Na bočnim zidovima postavljene su slike hrvatskih svetaca i blaženika.

U crkvi je svagdanje bogoslužje, koje predvodi umirovljeni svećenik Anton Barbiš, uz sudjelovanje vjernika.

Usp. A. Bozanić, Dubašnica: povijesne mijene, drevna župa …, Malinska, 2014, str. 102 – 105.