Krizma 2022

Prva pričest 2022

Izlet ministranata u Istru 2021

Susret s papom u Skoplju 2019

Izlet ministranata u Bašku 2016