sv. Andrija

Kapela sv. Andrije

Nalazi se u selu Žgombići i najstarija je sačuvana kapela na području župe Dubašnica. Sazidana je vjerojatno u 13./14. st. od benediktinaca iz opatije sv. Nikole u Omišlju. Tada još nije bilo župe Dubašnica već su sela pripadala župi Omišalj. Kapela ima iznimnu važnost za ovaj kraj jer je uz nju vezan najstariji glagoljski spomenik Dubašnice. To je Darovnica kneza Ivana Frankopana iz 1454. g., kojom se daruje zemljište kapeli sv. Andrije.

Kapela je obnavljana mnogo puta, između ostalog i 1790. g., o čemu svjedoči natpis na nadvratniku ulaznih vrata.

Kod obnove kapele 1999. g. pronađen je i natpis o postavljanju i blagoslovu novog oltara iz 1614. On je kod obnove postavljen prema puku. Oltarna pala sa slikom, koja se spominje već 1730. g. restaurirana je i premještena na južni bočni zid. Restauriran je i kip Bogorodice s djetetom Isusom (iz 15.-16. st.).

Iznad pročelja kapele je zvonik u obliku preslice s jednim zvonom.

U ovoj je kapeli, do polovice 2022. g., mons. Nikola Radić svakodnevno slavio sv. misu na kojoj su sudjelovali i župljani iz okolnih sela.

Usp. A. Bozanić, Dubašnica: povijesne mijene, drevna župa …, Malinska, 2014, str. 89 – 91.