sv. Anton

Kapela sv. Antona Padovanskog

Smještena je usred istoimenog sela. Prilično je velika. Iznad pročelja je zvonik u obliku preslice s dva zvona. Na nadvratniku portala je glagoljski natpis – 1724., što je godina izvedbe portala. Ispred ulaza je popločena loža. U stupu lože, u niši koja gleda van, je kip sv. Antuna (novijeg datuma).

Povijesni zapisi bilježe kako su dubašljanski svećenici zatražili 1657. od crkvenih i civilnih vlasti dozvolu da smiju izgraditi u selu Kovači, crkvu u čast sv. Antona. Godine 1663. već se spominje nova crkva. Po naslovniku crkve, selo je preuzelo novo ime, dok je stari naziv isčeznuo.

U unutrašnjosti je mramorni oltar s intarzijama i dva stupa s korintskim kapitelima. Na oltaru je mramorno svetohranište. Na oltarnoj slici je lik sv. Antuna s djetetom Isusom, u sredini, te likovi sv. Josipa i Marije. U novije vrijeme postavljen je drveni oltar prema puku.

Od 1854. – 1857. g. kapela je služila kao župna crkva, dok se gradila crkva u Bogovićima.

Blagdan sv. Antuna Padovanskog svečano se slavi kao blagdan zaštitnika sela. Tu se slavi misa i na blagdan sv. Jurja 23. travnja, te drugog dana u trodnevnici Prosnih dana.

Usp. A. Bozanić, Dubašnica: povijesne mijene, drevna župa …, Malinska, 2014, str. 92 – 94.