sv. Rok

Kapela sv. Roka

Stara kapela sv. Roka, zaštitnika od kužnih bolesti, bila je prislonjena uz prijašnju crkvu sv. Apolinara, na današnjem starom groblju. Godine 1781. ta je derutna kapela srušena, te je sagrađena nova u selu Turčići. Svećenici iz obitelji Turčić, koji su i ishodili gradnju, ostavili su kapeli zemljišta i obvezu obitelji da brine o toj kapeli, te je tako sve do danas.

Kapela je smještena usred sela, uz samu cestu. Ima zvonik s jednim zvonom, nad pročeljem, u obliku preslice. Oltar je obložen drvom i prislonjen je uza zid. Na drvenom retablu oltarna slika prikazuje sv. Roka, sv. Fabijana i Sebastijana, a kraj njih je Marija s Isusom u naručju. U trokutu povrh slike nadvija se lik Boga Oca.

U kapeli se služi svečana misa 16. kolovoza, na Rokovu, na spomen sv. Fabijana i Sebastijana, te prvog dana u trodnevnici Prosnih dana.

Usp. A. Bozanić, Dubašnica: povijesne mijene, drevna župa …, Malinska, 2014, str. 95 – 96